രാജ്യത്തെ വിവിധ എയിംസുകളിൽ 626 ഒഴിവ്

മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാൽ, ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് ഉത്തർപ്രദേശലിലെ റ യ്ബറേലി, പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡ, ജാ ർഖണ്ഡിലെ ദേവ്ഗഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാ ളിലെ കല്യാണി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡി ക്കൽ സയൻസസ് എയിംസ്) തസ്തി കകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഭോ പ്പാലിൽ 233, റായ്ബറേലിയിൽ 148 രാകോട്ടിൽ 131, ഭട്ടിൻഡയിൽ 61, ദേവ്ഗഡിൽ 40, കല്യാണിയിൽ 13 എന്നിങ്ങ നെയാണ് ഒഴിവുകൾ,

www.aiimsbhopal.edu.in

www.aiimsrbl.edu.in

www.aiimsrajkot.edu.in

www.aiimsbathinda.edu.in

www.aiimsdeoghar.edu.in

www.aiimskalyani.edu.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.