Monthly Archives: January 2024

സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ് (റിന്യൂവൽ) 2023-24 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ്/ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപന്റ് (റിന്യൂവൽ) പുതുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചവർക്കാണ് റിന്യൂവലിന് അവസരം നൽകുന്നത്. ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 5,000/ രൂപാ വീതവും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 6,000/ രൂപാ വീതവും, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് …

Read More »

ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ 102 ഒഴിവ്

ഓയിൽ ഇന്ത്യ ഓഎ, ബി, സി തസ്തികകളിലാ യി 102 ഒഴിവ്. ജനുവരി 29 വരെ ഓ ൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്ത‌ികകൾ (ഒഴിവ്): സീനിയർ ഓഫീസർ-മെക്കാനിക്കൽ (41), സീ നിയർ ഓഫീസർ-ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി (11), സീനിയർ അക്കൗ ണ്ട്സ് ഓഫീസർ/സീനിയർ ഇ ന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ (11), സീനിയർ ഓ ഫീസർ-ഇലക്ട്രിക്കൽ (10), സീനി യർ ഓഫീസർ ഇലക്ട്രോണിക‌് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (6), സീ നിയർ ഓഫീസർ/പെട്രോളിയം (5), സീനിയർ …

Read More »

റെയിൽവേയിൽ സ്‌കൗട്‌സ് ക്വാട്ട, റൈറ്റ്സിൽ അസി. മാനേജർ

സതേൺ റെയിൽവേയുടെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയി ലും സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ് ക്വാട്ടയിൽ 17 ഒഴിവ്. ലെവൽ-1, ലെവൽ 2 തസ്‌തികകളാണ്. തിരുവന ന്തപുരം, പാലക്കാട്,ചെന്നൈ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മധുര, സേലം എന്നീ ഡിവിഷ നുകളിലാണ് അവസരം. ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ഓ ൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.rrcmas.in റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തികീഴിൽ ഗുഡ്‌ഗാവിലെ റൈറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 28 അ സിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഒഴിവ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷി ക്കണം. ഒഴിവുള്ള വിഭാഗ …

Read More »

ബിഹാറിലെ ഷുഗർ യൂണിറ്റുകളിൽ ഒഴിവ്

ബിഹാറിലെ ഷുഗർ യൂണിറ്റുകളിൽ ഒഴിവ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ റേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സബ്‌സിഡ റിയായ എച്ച്പിസിഎൽ ബയോഫ്യൂവ ൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബിഹാർ ഷുഗർ യൂ ണിറ്റുകളിൽ 120 കരാർ ഒഴിവ്. ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. തസ്‌തികകൾ: ഡിജിഎം, മാനേജർ/ ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എ ൻജിനിയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനിയ ർ, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയർ, മാനേ ജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, ഇഡിപി ഓഫീ സർ, എച്ച്ആർ/വെൽഫെയർ ഓഫീസ് ർ, മെഡിക്കൽ …

Read More »

ഭൂട്ടാനിൽ 100 അധ്യാപകർ

ഇഡിസിഐഎൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് 100 പിജിടി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ക രാർ നിയമനം. ഭൂട്ടാനിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെ ക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിലാണ് അവസരം. ഓൺലൈ ൻ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ. ഒഴിവുള്ള വിഷയ ങ്ങൾ: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐസിടി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ്. യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ ത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ പിജി. കംപ്യൂട്ടർ സ യൻസ്/ ഐസിടി ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ബി എഡും വേണം. 5 …

Read More »

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റ് 5696 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാര വിളിക്കുന്നു. 5696 ഒഴിവുകളാണ് നികത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ 21 റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡുകളാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഫെബ്രുവരി 19 ആണ് അവസാനതീയതി. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ 218 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ദക്ഷിണ പൂർവ മധ്യ റെയിൽവേയിലാണ് കൂടുതൽ, 1192. 2018-ലാണ് ഇതിനുമുമ്പ് നിയമനം നടത്തിയത്. 16,373 ഒഴിവുകളുണ്ടെന്നിരിക്കെ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് തസ്തകയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തിയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം കിട്ടില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോക്കോ റണ്ണിങ് …

Read More »

ഐടിഐകളിൽ ഒന്ന്/ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്‌സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് ഐടിഐകളിൽ ഒന്ന്/ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്‌സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്മെൻ്റ് ചെയ്‌തു നൽകുന്നതിലേക്കായി കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്സി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത. മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം 4398 ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികളെയാണ് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. …

Read More »

എൻസിസി സ്പെഷൽ എൻട്രി

2024 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭി ക്കുന്ന 56-ാമത് എൻസിസി സ്പെഷൽ എൻട്രി (നോൺ ടെക്നിക്കൽ) സ്‌കീം പ്രവേശന ത്തിനു ഫെബ്രുവരി 6 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. പുരുഷൻമാർക്ക് അൻപതും സ്ത്രീകൾക്ക് അഞ്ചും ഒഴിവാണുള്ളത്. അവിവാഹിതരായിരിക്ണം. യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ ബിരു ദം/തത്തുല്യം, എൻ സിസി സീനിയർ ഡിവി ഷൻ/ വിംഗിൽ 3/2 വർഷം പ്രവ/ർത്തിച്ചിരിക്കണം, എൻസിസി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരു ടെ/കാണാതായവരുടെ ആശ്രി തർക്കു സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് …

Read More »

ഐഐഎം കോഴിക്കോട്: 18 അധ്യാപക ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മിൽ അസോഷ്യേറ്റ്/ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രഫസറുടെ 18 ഒഴിവ്. റഗുലർ നിയമനം. ഫെബ്രുവരി 29 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.iimk.ac.in ഒഴിവുളള വിഷയങ്ങൾ: ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിങ് & കൺട്രോൾ, ഇക്കണോമിക്സ്, ഹ്യു മാനിറ്റീസ് & ലിബറൽ ആർട്‌സ് ഇൻ മാനേ ജ്‌മെന്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്‌റ്റംസ്, ഓർഗ നൈസേഷനൽ ബിഹേവിയർ & എച്ച്ആർ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്‌സ് & ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്‌മെന്റ് ■ യോഗ്യത: പി എച്ച് …

Read More »

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ 250 അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ  ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജനറലിസ്‌റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ 250 അഡ്മിനിസ് ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ (സ്കെ യിൽ-1) ഒഴിവിലേക്ക് 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.uiic.co.in യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കി ലും ബിരുദം; പട്ടികവിഭാഗത്തിന് 55%. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്‌ഞാനം വേണം. പ്രായം: 21-30 (കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 31 അടിസ്‌ഥാനമാക്കി). അർഹർക്ക് ചട്ടപ്രകാ രം ഇളവ് ശമ്പളം;50,925-96,765 രൂപ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ അടുത്തമാസം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ട …

Read More »