വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ മ്യുസീഷ്യൻ

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ വാ യു (മ്യുസീഷ്യൻ) ആകാൻ അവി വാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം.

നാലു വർഷത്തേക്കാണു നിയമ നം. ജൂലൈ 3 മുതൽ 12 വരെ കാൻപുർ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിട ങ്ങളിൽ റിക്രൂട്‌മെന്റ് റാലി നട ത്തും. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

* യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം/ തത്തുല്യം. സംഗീതത്തിലും ഏതെ ങ്കിലുമൊരു സംഗീത ഉപകരണംകൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രാവീ ണ്യം, സംഗീത പരിചയ സർട്ടിഫി ക്കറ്റ്/തത്തുല്യ യോഗ്യത. (യോ ഗ്യത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവ; രങ്ങൾക്കു വെബ്സൈറ്റ് കാ ണുക).

. പ്രായം: 2004 ജനുവരി 2നും 2007 ജൂലൈ 2നും മധ്യേ ജനിച്ചവർ.

. ശമ്പളം: ആദ്യവർഷം പ്രതിമാ സം 30,000 രൂപ. തുടർന്നുള്ള വർഷ : ങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 33,000; 36,500; 40,000.

* ശാരീരിക യോഗ്യത:

* പുരുഷൻ ഉയരം: 162 സെ.മീ., നെഞ്ചളവ്: 77 സെ.മീ. (കുറഞ്ഞത് : 5 സെ.മീ. വികാസം).

സ്ത്രീ-ഉയരം: 152 സെ.മീ., തു

ക്കം: ഉയരത്തിനും പ്രായത്തിനും ആനുപാതികം. മികച്ച കാഴ്ച, കേൾവിശക്തി, ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരി ക്കണം.

* ഫീസ്: 100 രൂപ+ജിഎസ്ടി. ഓൺ ലൈനായി അടയ്ക്കണം.

* തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ മുഖേന. എഴുത്തുപരീക്ഷ യും ഉണ്ടാകും.

https://agnipathvayu.cdac.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.