ഐഐടികളിൽ 74 ഒഴിവ്

ഡൽഹി: 51 ഒഴിവ്

ഐഐടി ഡൽഹിയിൽ 51 ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. മേയ് 20 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

* തസ്‌തികകൾ: പ്രോജക്ട് കൺ

സൽറ്റന്റ് (മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ എംബിബിഎസ്, സ്പെഷലിസ്‌റ്റ്, : കൺസൽറ്റന്റ് എംഡി പീഡിയാട്രി : ക്സ്, എംഡി ഗൈനക്കോളജിസ്‌റ്റ് : ആൻഡ് എംഡി എമർജൻസി സർ: വീസസ്), സീനിയർ പ്രോജക്ട്അസിസ്റ്റന്റ് (സ്‌റ്റാഫ് നഴ്‌സ്), പ്രോ : ജക്ട് അസിസ്‌റ്റന്റ് (അലോപ്പതിക് ഫാർമസിസ്റ്റ‌്, ഹോമിയോപതിക് : ഫാർമസിസ്റ്റ‌്, ഡെന്റൽ അസിസ‌ ന്റ്, ഇസിജി ടെക്നിഷ്യൻ, ഹോ സ്‌പിറ്റൽ ജൂനിയർ ഓഫിസ് അസി സ്‌റ്റന്റ്), ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അറ്റൻ ഡൻ്റ് (ഹോസ്‌പിറ്റൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കി ങ് സ്‌റ്റാഫ്), ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് (ഫാർമസി അസിസ്‌റ്റ് : ൻ്റ് നഴ്‌സിങ് ഓർഡർലി). http://ird.iitd.ac.in

ബോംബെ: 23 ഒഴിവ്

ഐഐടി ബോംബെയിൽ 23 ഒഴിവ്. ജൂൺ 7 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷി ക്കാം.

* തസ്‌തികകളും ഒഴിവും: അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൂപ്രണ്ട് (20), സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ ഓഫിസർ (2), ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (മെഡിക്കൽ) (1). www.iitd.ac.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.