ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ബാങ്കിൽ 54 ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഇന്ത്യ പോസ്‌റ്റ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ബാങ്കിൽ 54 ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. ജോലിപരിചയം വേണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മേയ് 24 വരെ.

. തസ്‌തിക, ഒഴിവ്, പ്രായം, പരിചയം:
.അസോഷ്യേറ്റ് കൺസൽറ്റൻ്റ് ;28;22-30; ഒരു വർഷം
* കൺസൽറ്റന്റ്:21;22-40; 4 വർഷം
* സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റ്: 5;22-45;6 വർഷം
* അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐ ടി/ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ

ബിരുദം (ബിഇ/ബിടെ ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിഎ/ബിഎസ് സി) അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ. . അപേക്ഷാഫീസ്: 750 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്

150 രൂപ. www.ippbonline.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.