സൗത്ത് ഈസ്‌റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ: 1113 അപ്രൻ്റിസ്

സൗത്ത് ഈസ്‌റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ റായ്‌പുർ ഡിവി ഷനിലും വാഗൺ റിപ്പയർ ഷോ പ്പിലുമായി 1113 ട്രേഡ് അപ്രന്റി സ് അവസരം. ഓൺലൈനായി മേയ് ഒന്നു വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വർഷ പരിശീലനം.

www.secr.indianrailways.gov.in

ട്രേഡുകൾ: വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്), ടേണർ, ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, സ്റ്റെനോഗ്രഫർ (ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി), കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പ റേറ്റർ & പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റ് ന്റ്, ഹെൽത്ത് & സാനിറ്ററി ഇൻ സ്പെക്ടർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, മെക്കാ നിക് ഡീസൽ, മെക്കാനിക് റഫി

ജറേറ്റർ & എസി, മെക്കാനിക് ഓ ട്ടോ ഇലക്ട്രി ക്കൽ & ഇല ക്ട്രോണിക്സ്.

യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ പത്താംക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ 80..

പ്രായം: 15 -24. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

– ‌റ്റൈപൻഡ്: അപ്രന്റിസ് ചട്ട പ്രകാരം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാപരീ

ക്ഷയിലെ മാർക്ക് അടിസ്‌ഥാനമാ ക്കി. മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഉണ്ടാകും.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.