സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ 197 സീനിയർ റസിഡൻ്റ്

ഡൽഹിയിലെ സഫ്‌ദർജ ‘ങ് ആശുപത്രിയിൽ വി + വിധ വകുപ്പുകളിൽ സീനിയർ റസിഡന്റുമാരുടെ കരാർ നിയമ

197 ഒഴിവ്. വോക് ഇൻ ഇൻറർവ്യൂ 12 മുതൽ 26 വരെ.

വകുപ്പുകൾ: അനസ്തീസിയ, അനാട്ടമി,

ബയോകെമിസ്ട്രി, കാൻസർ സർജറി, കാർഡി യോളജി, കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, സിടിവിഎസ്, ഡെന്റൽ സർജറി, ഡെർമറ്റോളജി, എമർജൻ സി മെഡിസിൻ, എൻഡോക്രൈനോളജി, ഇഎൻടി, ഫൊറൻസിക് മെഡിസിൻ, ഹീമറ്റോ ളജി, ലാബ് ഓങ്കോളജി, മെഡിക്കൽ ഓങ്കോള ജി, മെഡിസിൻ, മൈക്രോബയോളജി, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോ സർജറി, ന്യൂറോളജി തു ടങ്ങിയവ.

യോഗ്യതയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.vmmc-sjh.nic.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.