നേവൽ ഡോക്യാഡ് സ്കൂളിൽ 301 അപ്രൻ്റിസ്

മു ംബൈ നേവൽ ഡോക്‌യാഡിലെ 301 അപ്രൻ്റിസ് ഒഴിവിലേക്കുള്ള വിജ്‌ഞാപനം “എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസി’ൽ (മാർച്ച് 16-22) പ്രസിദ്ധീകരി ച്ചു. 1-2 വർഷം നീളുന്ന പരിശീലനം ജൂ ലൈയിൽ ആരംഭിക്കും.

സ്ത്രീകൾക്കും അവസരമുണ്ട്. ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ട്രേഡുകൾ : ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇല ക്ട്രോപ്ലേറ്റർ, ഫിറ്റർ, ഫൗൺട്രിമാൻ, മെക്കാനിക് (ഡീസൽ), ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മെക്കാനിക്, മെഷിനിസ്റ്റ്, എംഎംടി എം, പെയിന്റർ (ജി), പാറ്റേൺ മേക്കർ, പൈപ് ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക് റഫ്രിജറേഷൻ & എസി, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ, ഷി പ്റൈറ്റ് (വുഡ്), ടെയിലർ (ജി), വെൽഡർ (ജി & ഇ), മേസൺ (ബിസി), ഐ & സിടിഎസ്എം, ഷിപ്റൈറ്റ് (സ്റ്റീൽ), റി ഗ്ഗർ, ഫോർജർ & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റർ.

യോഗ്യത

റിഗ്ഗർ: എട്ടാം ക്ലാസ് ജയം.

9 ഫോർജർ & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റർ: പത്താം ക്ലാസ് ജയം.

* മറ്റു ട്രേഡുകൾ: ഐടിഐ ജയം (എൻസിവിടി/ എസിവിടി).

ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം 150സെ. മീ, തൂക്കം 45 കിലോയിൽ കുറയരുത്. നെഞ്ചളവ് കുറഞ്ഞത് 5 സെ.മീ വികാ സം, കാഴ്ച‌ശക്തി 6/6-6/9 (6/9 corrected with glasses).

പ്രായം: കുറഞ്ഞത് 14 വയസ്സ്.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.