റെയിൽവേയിൽ 1646 അപ്രന്റ്റിസ്

ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായ നോർത്ത് വെസ്‌റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ 1646 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ. www.rrcjaipur.in

1 ട്രേഡ്: ഇലക്ട്രിക്കൽ, കാർപെ ന്റർ, പെയിൻ്റർ, മേസൺ, പൈപ് ഫിറ്റർ, ഫിറ്റർ, ഡീസൽ മെക്കാനി ക്, പവർ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇല ക്ട്രിഷ്യൻ, വെൽഡർ, മെക്കാനി ക്കൽ, എസ് & ടി, സി & ഡബ്ല്യു, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ്, മെഷിനി

* യോഗ്യത: 50% മാർ ക്കോടെ പത്താം ക്ലാ ~, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ നാഷനൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻസിവിടി/എസ്‌സിവിടി). മാർ

ക്ക് നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പ്രായം: 15-24. അർഹർക്ക് ഇള വ്

സ്റ്റൈപൻഡ്: ചട്ടപ്രകാരം.

ഫീസ്: 100 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല. ഓൺ ലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.