3036 എയിംസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി ഒഴിവുകൾ

ന്യൂഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ എയിംസുകളിലാ യി 3036 ഒഴിവ്. കോമൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്‌സാമിനേ ഷൻ ഫോർ എയിംസ് (സി ആർഇ-എയിംസ്) മുഖേനയാ ണു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഡിസംബർ ഒന്നു വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഒഴിവുള്ള എയിംസുകൾ: ഭട്ടിൻഡ, ഭോപ്പാൽ, ബിബിനഗർ, ബിലാസ്‌പുർ, ദേവ്‌ഗഡ്, ഗോഹട്ടി, ജോധ്‌പുർ, കല്യാണി, മം ഗളഗിരി, നാഗ്‌പുർ, പാറ്റ്ന, റായ്ബറേലി, ഋഷികേശ്, വിജയ്പു‌ർ. ഡി സംബർ 18, 20 തീയതികളിൽ പരീക്ഷ. ഫീസ്: 3000 രൂപ (അർഹർക്ക് ഇളവ്), ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

www.aiimsexams.ac.in

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *