ഐബി: 660 ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി ഒഴിവ്

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാ ലയത്തിനു കീഴിലെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ (IB) ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി തസ്തികകളിലായി 660 ഒഴിവ്.

വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണമായ എംപ്ലോയ്മെ ന്റ് ന്യൂസിൽ (മാർച്ച് 30- ഏപ്രിൽ 5) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നിയ മനം. മേയ് 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്‌തികകളും ഒഴിവും: എസി ഐഒ I/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (80), എസി ഐഒ II/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (136), ജെഐഒ I/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (120), ജെഐഒ II/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (170), എസ്എ/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (100), ജെഐഒ II/ ടെക് (8), എസിഐഒ II/ സിവിൽ വർക്സ‌് (3), ജെഐഒ I/ എംടി (22), ഹൽവായ് കം കുക്ക് (10), കെയർടേക്കർ (5), പിഎ (5), പ്രിന്റി ങ് പ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ (1).

www.mha.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.