പതിനൊന്നു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു

പതിനൊന്നു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ (പിഒ) / മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി, സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ (എസ്ഒ) തസ്തികളിലേക്ക് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പഴ്‌സനേൽ സിലക്‌ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പിഒ /മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ 3049 ഒഴിവും എസ്ഒ തസ്തികകളിൽ 1402 ഒഴിവുമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ്. അപേക്ഷ 21 വരെ. www.ibps.in സിബിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ 650 വേണം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ നിബന്ധനയില്ല.

∙ പ്രായം: 20–30. സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്കും വിമുക്‌തഭടന്മാർക്കും ഇളവ്.

∙അപേക്ഷാ ഫീസ്: 850 രൂപ (പട്ടികവിഭാഗം/ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 175 രൂപ).

പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ

∙ യോഗ്യത: ബിരുദം

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മണിക്കൂർ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ/ ഒക്ടോബറിൽ. മെയിൻസ് നവംബറിൽ. രണ്ടും ഓൺലൈൻ ഒബ്ജക്ടീവ്. ഷോർട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ജനുവരി/ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ.

∙ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ: പ്രിലിംസിന് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കൊച്ചി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം. മെയിനിന് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി.

സ്‌പെഷലിസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ

∙ തസ്തികയും ഒഴിവും: മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസർ (700 ഒഴിവ്), അഗ്രികൾചർ ഫീൽഡ് ഓഫിസർ (500), ഐടി ഓഫിസർ (120), രാജ്ഭാഷാഅധികാരി (41), എച്ച്ആർ/പഴ്‌സനേൽ ഓഫിസർ (31), ലോ ഓഫിസർ (10) എന്നീ തസ്തികകളുണ്ട്. യോഗ്യതാവിശദാംശങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്‌തികയിലേക്കു മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം.

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രിലിമിനറി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ഡിസംബർ 30, 31 തീയതികളിൽ. നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. മെയിൻ പരീക്ഷ ജനുവരി 28ന്.

∙ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ: പ്രിലിംസിന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ. മെയിനിന് കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം

About Carp

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *