എൽഎൽഎം പ്രവേശനത്തിനു 16നു വൈകിട്ടു 4 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർക്കാർ ലോ കോളജുകളിലെയും സർക്കാരുമായി കരാറൊപ്പിട്ട സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ ലോ കോളജുകളിലെയും എൽഎൽഎം പ്രവേശനത്തിനു 16നു വൈകിട്ടു 4 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.cee.kerala.gov.in. കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 2 മണിക്കൂർ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 10ന് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തും. കേരളത്തിലെ എൽഎൽഎം 2 വർഷമാണ്. പക്ഷേ, ‘ക്ലാറ്റ്‌’ വഴി പ്രവേശനം നേടാവുന്ന കൊച്ചി നുവാൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലകളിലും ഡൽഹി നാഷനൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മറ്റും ഒരു വർഷം മാത്രം.

അപേക്ഷാഫീ 840 രൂപ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം; പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് 420 രൂപ. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിലെ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് (ഖണ്ഡിക 13.2.4). അപേക്ഷയുടെയോ രേഖകളുടെയോ പ്രിന്റ് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ട.50% മാർക്കോടെ 3 വർഷ / 5 വർഷ എൽഎൽബിയാണ് പ്രവേശനയോഗ്യത. ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം; പ്രവേശനസമയത്ത് യോഗ്യത തെളിയിച്ചാൽ മതി. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല.

സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലെ സർക്കാർ സീറ്റുകളിലടക്കം ഭിന്നശേഷി, സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക സംവരണമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വേരുകളുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് സംവരണവും ഫീസിളവും. അപേക്ഷാരീതി, ഓപ്ഷൻ സമർപ്പണം എന്നിവയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾക്കു പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കാം. ഹെൽപ്‌ലൈൻ : 0471- 2525300.

സർക്കാർ ക്വോട്ടയിൽ 155 സീറ്റ്

2022–23 വർഷത്തെ കണക്കുപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ഗവ. ലോ കോളജുകളിലായി 55 സീറ്റും 8 സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ ലോ കോളജുകളിലായി 200 സീറ്റുമുണ്ട്. സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലെ നേർപകുതി സീറ്റ് സർക്കാർ ക്വോട്ടയിലാണ്. അന്തിമ‌ ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വേളയിലറിയാം. ലിസ്റ്റിലുള്ള ആകെ സീറ്റുകൾക്കു പുറമേ സാമ്പത്തികപിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന് 10% സൂപ്പർന്യൂമററി സീറ്റുകളുമുണ്ട്. എറണാകുളം ഗവ. ലോ കോളജിൽ അന്ധ വിദ്യാർഥിക്കായുള്ള ഒരു അധിക സീറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്മിഷൻ നടത്തും.

എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ എൽഎൽബി നിലവാരത്തിൽ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ 100 വീതം ആകെ 200 ഒബ്ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങൾ.

ഒന്നാം ഭാഗം: ജൂറിസ്പ്രൂ‍ഡൻസ്, കോൺസ്‌റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ലോ, ലോ ഓഫ് ക്രൈംസ്, ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 25 ചോദ്യം വീതം. രണ്ടാം ഭാഗം: പബ്ലിക് ഇന്റർനാഷനൽ ലോ (20 ചോദ്യം), അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ലോ (20), ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി (20), കമ്പനി ലോ (20), ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്സ് (10), ലോ ഓഫ് ടോർട്സ് (10). ശരിയുത്തരത്തിന് 3 മാർക്ക്. തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. തുല്യമാർക്ക് വന്നാൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ മാർക്ക്, പ്രായക്കൂടുതൽ എന്നിവ ക്രമത്തിനു നോക്കി, റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കും.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.