ശമ്പളം 59,100 രൂപ മുതൽ 1,17,400 വരെ; കായികതാരങ്ങളാണോ?, KSEBയിൽ 12 ഒഴിവുകൾ

കായിക ഇനങ്ങൾ: ബാസ്‌കറ്റ് ബോൾ–4, വോളിബോൾ–4, ഫുട്ബോൾ (പുരുഷൻ)–4. ഈ ഇനങ്ങളിൽ 2019 ജനുവരി ഒന്നിനു ശേഷം ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കണം.

∙ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

∙ സംസ്‌ഥാനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്‌ത് യൂത്ത്/ജൂനിയർ/സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

∙ സംസ്‌ഥാനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്‌ത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

∙ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അസോസിയേഷൻ ഒാഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർ സോൺ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

∙ ദേശീയ ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

തസ്‌തികകളുടെ യോഗ്യതയും ശമ്പളവും

അസിസ്‌റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, സിവിൽ): ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക്, 59,100–1,17,400.

സബ് എൻജിനീയർ(ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, സിവിൽ): ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്/സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, 41,600–82,400.

ജൂനിയർ അസിസ്‌റ്റന്റ്/കാഷ്യർ: ബിരുദം, 31,800–68,900.

ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്: ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം, 24,400–43,600.

മസ്ദൂർ (ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ): നാലാം ക്ലാസ് ജയം, പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കരുത്, സൈക്കിൾ സവാരി അറിയണം (പുരുഷന്മാർക്ക്), 24,400–43,600. 

പ്രായം: 18–24. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കു പ്രായപരിധിയിൽ ഒരു ഒരു വർഷം ഇളവ്. ഫീസ്: 500. www.kseb.in 

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.