റെയിൽവേ: കായിക താരങ്ങൾക്ക് 67 ഒഴിവ്

സതേൺ റെയിൽ വേയിൽ കായികതാ രങ്ങൾക്ക് 67 ഒഴിവ്. സ്ത്രീകൾക്കും അവ സരം. 27 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേ ക്ഷിക്കാം.

www.rrcmas.in

ഒഴിവുള്ള വിഭാഗ

ങ്ങൾ: അത്ലറ്റിക്സ്, ബോക്സിങ്, ചെസ്, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫു ട്ബോൾ, സ്വിമ്മിങ്, വോളിബോൾ, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്, ബോഡി ബിൽഡിങ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി, പവർ ലിഫ്റ്റിങ്, വാട്ടർ പോ

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്/പ്ലസ് ടു/ബിരു ദം/ഐടിഐ. സ്പോർട്സ് യോഗ്യത സം ബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് കാണുക.

പ്രായം

: 18-25.

ശമ്പളം: 18,000-29,200 രൂപ.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.