ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. 1,720 ഒഴിവുകൾ

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. 1,720 ഒഴിവുകൾ നികത്താനാണ് ഐഒസിഎൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്, ടെക്നിക്കൽ അപ്രന്റിസ്, ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. 2023 ഒക്‌ടോബർ 21-ന് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഐഒസിഎൽ അപ്രന്റിസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 20 ആണ്. ഈ തീയതിക്ക് ശേഷം അപേക്ഷകളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. തെറ്റായതും അപൂർണ്ണവുമായ വിവരങ്ങളുള്ള ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നതിനാൽ, അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിജ്ഞാപനം നന്നായി വായിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് ഐഒസിഎൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസും കൂടിയ പ്രായം 24 വയസുമാണ്. 2023 ഒക്‌ടോബർ 31 അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പ്രായം കണക്കാക്കുക. കൂടാതെ, നിർദ്ദിഷ്‌ട നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ്, എസ്‌സി, എസ്‌ടി, സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഒരു ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 12-ാം ക്ലാസ്, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യത, ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ബാധകമായ ട്രേഡിലോ അച്ചടക്കത്തിലോ ഒരു മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ കോഴ്‌സായി നേടിയിരിക്കണം.

About Carp

Check Also

കേരള ബാങ്കിൽ 479 ഒഴിവ്

കേരള ബാങ്കിൽക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ, ഓഫി സ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്ത‌ികകളിൽ പിഎസ്‌സി വിജ്‌ഞാപനം പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചു. 230 ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ ഒഴിവും …

Leave a Reply

Your email address will not be published.