ഡൽഹിയിൽ 257 അസി. പ്രഫസർ

ഡൽഹിയിൽ 3 കോളജുകളിലായി 257 അസി. പ്രഫസർ ഒഴിവ്.

ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ഇക്കണോമിക്സ്, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, മാസ്, ഫിസിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്കൃതം,സുവോളജി
എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്നിടത്തും ഒഴിവുണ്ട്.
കോളജ് തിരിച്ചുള്ള മറ്റ് ഒഴിവുകൾ അവസാന തീയതി, വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവ ചുവടെ.

* സക്കിർ ഹുസൈൻ കോളജ് (110). ഈ മാസം 21.
http://www.zakirhusain delhicollege.ac.in ഒഴിവുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ:
അറബിക്, കൊമേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇംഗ്ലിഷ്, എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ്, ഫിക്ട്രോണിക്സ്. ഫിലോസഫി, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി, ഉറുദു.

* മിറാൻഡ ഹൗസ് (78) ഈ മാസം 18
http://www.mirandahouse.ac.in

ഒഴിവുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ: കംപ്യൂ ട്ടർ സയൻസ്, എലമെന്ററി എജ്യുക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലിഷ്, ജ്യോഗ്രഫി, ഫിലോസഫി, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, സോഷ്യോളജി. ആത്മാറാം സനാതൻ ധർമ (69). ഈ മാസം 17

http://www.arsdcollege.ac.in

ഒഴിവുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ: കൊമേഴ്സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രാണികസ്

About Carp

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *