ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നടപ്പാക്കുന്ന ഹോർമിസ് മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എംബിബിഎസ്, എൻജിനിയറിംഗ്, ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ്, എംബിഎ, കാർഷിക സർവകലാശാല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സ്കോളർഷിപ്തുകഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ

അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്  https://www.federalbank.co.in/corporate-social-responsibility എന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.