ആർമിയിൽ എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം

ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസറാകാം

കരസേനയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദധാരികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. എസ്എസ് സി (ടെക്)62 ൽ പുരുഷന്മാർ ക്ക് 175 ഉം എസ്എസിഡബ്ലു (ടെക് ) 33 ൽ 19 ഉം സൈനികരുടെ വിധവകൾക്കുള്ള രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്കുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആകെ 196 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാഡമിയിൽ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കും.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അംഗീകൃത ബിരുദം/തത്തുല്യം. അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇവർ പരിശീലനം,ആരംഭിച്ച് 12 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻജിനിയറിംഗ് ടെക്നോളജി ബിറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും.

പ്രായം: എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദക്കാർക്ക് 20-27 വയസ്. 1996 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും 2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജ നിച്ചവരാകണം. വിധവകൾക്കുള്ള കൂടിയ പ്രായപരിധി 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 35 വയസ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എസ്. എസ്ബി ഇന്റർവ്യൂ മുഖേനയാണു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:  ഉയരം കുറഞ്ഞത് 157.5 സെ.മീ., ലക്ഷദ്വീപുകാർക്കു രണ്ടു സെ. മീ. ഇളവ് ലഭിക്കും.

കാഴ്ചശക്തി Distant Vision (Corrected) better eye-6/6, Worse eye-6/18. മയോപ്പിയ, അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഉൾപ്പെടെ മൈനസ് 3.5ൽ കൂടരുത്.

പരിശീലനത്തിനു ശേഷം ലഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിലായിരിക്കും നിയമനം ലഭിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ www.joinindianar my.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 19.

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.