2020 ജനുവരി

EWS നടപ്പിലാക്കപ്പെടാതിരുന്ന നിരവധി കോഴ്‌സുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും നിവേദനങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്തു

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …