2020 ജനുവരി 3

2020 ജനുവരി 3 വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തില്‍ 10% സാമ്പത്തിക സംവരണം (EWS) നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ആദ്യഘട്ടമായി ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …