2020 ഒക്ടോബർ

അതിരൂപത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഭീമഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ 2020 നവംബര്‍ 05 വ്യാഴാഴ്ച ക്രിസ്ത്യന്‍ പിന്നാക്കാവസ്ഥ, ക്ഷേമം എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിനായി ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) ജെ. ബി. കോശി അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം 2021 ഫെബ്രുവരി 08 തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …