2020 ഒക്ടോബര്‍ 23

2020 ഒക്ടോബര്‍ 23 വെള്ളിയാഴ്ച പിഎസ്‌സി നിയമനങ്ങളിലും 10% EWS അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. പിഎസ്‌സി നിയമനങ്ങളിലും EWS നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അതിരൂപത നിരന്തരമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …