2019 ഒക്ടോബര്‍ 9

2019 ഒക്ടോബര്‍ 9 ബുധനാഴ്ച ദൈവദാസന്‍ മാത്യു കാവുകാട്ട് പിതാവിന്റെ 50-ാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ കാര്‍പ്പിന്റെ ഒന്നാം പഠനഗ്രന്ഥം ‘കേരള ക്രൈസ്തവര്‍ അവസ്ഥയും അവകാശങ്ങളും’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ മിക്ക രൂപതകളിലും ചര്‍ച്ചകളും സെമിനാറുകളും നടന്നു.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …