2019 ഒക്ടോബര്‍ 8

2019 ഒക്ടോബര്‍ 8 ചൊവ്വാഴ്ച സമുദായ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്ന ഒരു ടീച്ചിംഗ് ടീം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിപുലമായ ഏകദിന സെമിനാര്‍ നടത്തപ്പെട്ടു. 200 -ല്‍ പരം ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്തു.

About admin

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …